NBR

Butadienowo-akrylonitrylowy

Guma charakteryzująca się bardzo dobrą odpornością na oleje. Wytrzymała mechanicznie szczególnie przy rozciąganiu. Charakteryzuje się małą ścieralnością.

Zakres temperatur: -35oC do 125oC

Odporna na: wodę, oleje, smary, paliwo silnikowe, ropę naftową, ługi, parę, starzenie się