SBR

Butadienowo-styrenowy

Guma uniwersalna o dobrych właściwościach fizyko-mechanicznych i dobrej odporności na zginanie.

Zakres temperatur: -30oC do 90oC
Odporna na: wodę, ketony, alkohole
Nie odporna: pochodne ropy naftowej