Polonit – płyty uszczelkarskie

Bezazbestowe płyty uszczelniające (płyty uszczelkarskie) firmy Polonit obecne są na rynku wyrobów technicznych od wielu lat. Jesteśmy firmą, która jako pierwsza w Polsce zaczęła produkować tego typu materiały. Nasze płyty uszczelniające (płyty uszczelkarskie) przeznaczone są do wykonywania uszczelnień technicznych w szerokim zakresie ciśnień oraz temperatur.

Płyta Polonit FA 300 i FA-O

Produkty uszczelkarskie mogą być stosowane przy kontakcie z różnego rodzaju mediami, takimi jak woda zimna, woda gorąca, para wodna, oleje, paliwa, produkty petrochemiczne, alkohole, rozpuszczalniki, słabe kwasy i zasady oraz gazy obojętne. Znajdziesz tu również zbrojone siatką produkty takie jak płyta Polonit FA-O czy solidna i trwała FA 300.

Nasze wysokiej jakości płyty uszczelniające Polonit to doskonały materiał nie tylko do wycinania uszczelek do połączeń kołnierzowych, ale także do uszczelek mających zastosowanie w przemyśle motoryzacyjnym. Płyty bezazbestowe oferowane przez naszą firmę: FA-150, FA-202, FA-300, FA-O, FA-O 1000 zbrojone siatką, FA-CARBO, FA-CARBO 1000, GWM (płyta grafitowa z wkładką metalową), PTFE, płyty korkowo-gumowe.

Uszczelki wycinane z płyt POLONIT GWM są szczególnie zalecane do uszczelniania przewodów parowych o wysokich parametrach, instalacji grzewczych z nośnikiem ciepła w postaci oleju, rurociągów transportujących substancje gorące do aparatury chemicznej, wzierników, pomp, armatury i innych połączeń szczelnych z ciśnieniem roboczym do 12 MPa i temperaturą do 550°C. Każda uszczelka Polonit może pracować w wymagającym środowisku przemysłowym.

Bezazbestowe płyty uszczelniające (płyty uszczelkarskie) firmy Polonit obecne są na rynku wyrobów technicznych od wielu lat. Polonit jest firmą, która jako jedna z pierwszych w Polsce zaczęła produkcję tego typu materiałów. Płyty firmy Polonit (płyty uszczelkarskie), przeznaczone są do wykonywania uszczelnień technicznych w szerokim zakresie ciśnień, temperatur oraz przy kontakcie z różnego rodzaju mediami.

Oferowane przez nas płyty uszczelkarskie Polonit są przeznaczone do stosowania z substancjami takimi jak woda zimna, woda gorąca, para wodna, oleje, paliwa, produkty petrochemiczne, alkohole, rozpuszczalniki, słabe kwasy i zasady oraz gazy obojętne. Płyty firmy Polonit są materiałem nie tylko do wycinania uszczelek do połączeń kołnierzowych, ale także do uszczelek mających zastosowanie w przemyśle motoryzacyjnym.

Podstawowe płyty uszczelkarskie:

 • Polonit FA-CARBO
 • Polonit FA-CARBO 1000
 • Polonit FA-150
 • Polonit FA-202
 • Polonit FA-300
 • Polonit FA-O
 • Polonit FA-O 1000

Spośród wyżej wymienionych warto nadmienić, iż płyta Polonit FA-O 1000 jest płytą zbrojoną siatką. Dodatkowo do płyt zbrojonym możemy zaliczyć płytę Polonit GWM (płyta grafitowa z wkładką metalową). Charakteryzują się one doskonałymi parametrami fizykochemicznymi i stanowią profesjonalne rozwiązania uszczelkarskie.

Płyty firmy Polonit są opatrzone nadrukiem potwierdzającym ich pochodzenie oraz jakość. Firma Polonit w razie potrzeb na życzenie klienta wystawia stosowną dokumentację potwierdzającą jakość płyt Polonit.

Zapraszamy do wysyłania zapytań na produkty Firmy Polonit, jako Firma która ma bezpośredni kontakt z producentem wysokiej klasy wyrobów uszczelniających, postaramy się w ofercie spełnić Państwa oczekiwania względem jakości obsługi, jak również aspektem ekonomicznym dotyczącym produktów firmy Polonit.

FA-150 - płyta jest kompozytem wykonanym z włókien celulozowych i aramidowych oraz odpornych termicznie napełniaczy związanych kauczukiem NBR. Zastosowanie: do wycinania uszczelek pracujących w środowisku paliw, olejów, wody zimnej, wody gorącej, pary wodnej, roztworów soli obojętnych oraz gazów nieagresywnych.
 • Maksymalne ciśnienie: 4MPa
 • Maksymalna temperatura chwilowa: 180oC
 • Temperatura pracy ciągłej: 140oC
 • Temperatura pracy z parą wodną: 120oC
 • Standardowe grubości (mm): 0,4 0,5 0,6 0,8 1,0 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0
 • Standardowe formaty (mm): 1000 x 1500 i 1500 x 1500 (z tolerancją+/- 40 mm)
 • Niestandardowe formaty na zamówienie (mm): 1000 x 2000; 1500 x 2000; 1500 x 3000; 2000 x 3000
FA-202 - płyta jest kompozytem włókien aramidowych i innych materiałów włóknistych oraz odpornych termicznie napełniaczy związanych kauczukiem NBR. Zastosowanie: do wycinania uszczelek pracujących w środowisku wody zimnej, wody gorącej, pary wodnej, produktów petrochemicznych, słabych kwasów i zasad oraz gazów obojętnych.
 • Maksymalne ciśnienie: 4MPa
 • Maksymalna temperatura chwilowa: 200oC
 • Temperatura pracy ciągłej: 150oC
 • Temperatura pracy z parą wodną: 120oC
 • Standardowe grubości (mm): 0,4 0,5 0,6 0,8 1,0 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0
 • Standardowe formaty (mm): 1000 x 1500 i 1500 x 1500
 • Niestandardowe formaty na zamówienie (mm): 1000 x 2000; 1500 x 2000; 1500 x 3000; 2000 x 3000
FA-300 - płyta jest kompozytem włókien aramidowych i innych materiałów włóknistych oraz odpornych termicznie napełniaczy związanych kauczukiem NBR. Zastosowanie: Płyta przeznaczona do wycinania uszczelek pracujących w środowisku wody zimnej, wody gorącej, pary wodnej, alkoholi, roztworów soli, słabych kwasów i zasad, gazów obojętnych oraz produktów petrochemicznych.
 • Maksymalne ciśnienie: 9MPa
 • Maksymalna temperatura chwilowa: 300oC
 • Temperatura pracy ciągłej: 250oC
 • Temperatura pracy z parą wodną: 150oC
 • Standardowe grubości (mm): 0,4 0,5 0,6 0,8 1,0 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0
 • Standardowe formaty (mm): 1000 x 1500 i 1500 x 1500
 • Niestandardowe formaty na zamówienie (mm): 1000 x 2000; 1500 x 2000; 1500 x 3000; 2000 x 3000
FA-CARBO - płyta jest kompozytem włókien węglowych oraz odpornych termicznie włókien mineralnych i napełniaczy związanych kauczukiem NBR. Zastosowanie: Płyta przeznaczona do wycinania uszczelek pracujących przede wszystkim w środowisku pary wodnej o wysokich parametrach, ale także wody, gazów, zasad i węglowodorów.
 • Maksymalne ciśnienie: 8MPa
 • Maksymalna temperatura chwilowa: 400oC
 • Temperatura pracy z parą wodną: 250oC
 • Standardowe grubości (mm): 0,4 0,5 0,6 0,8 1,0 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0
 • Standardowe formaty (mm): 1000 x 1500 i 1500 x 1500
 • Niestandardowe formaty na zamówienie (mm): 1000 x 2000; 1500 x 2000; 1500 x 3000; 2000 x 3000
FA-O - płyta jest kompozytem włókien aramidowych oraz odpornych termicznie włókien mineralnych i napełniaczy związanych kauczukiem NBR. Zastosowanie: Płyta przeznaczona do wycinania uszczelek pracujących w środowisku oleju, benzyny, nafty i innych produktów petrochemicznych oraz alkoholi, pary wodnej i wody, w tym wody morskiej.
 • Maksymalne ciśnienie: 11MPa
 • Maksymalna temperatura chwilowa: 350oC
 • Temperatura pracy ciągłej: 250oC
 • Temperatura pracy z parą wodną: 200oC
 • Standardowe grubości (mm): 0,4 0,5 0,6 0,8 1,0 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0
 • Standardowe formaty (mm): 1000 x 1500 i 1500 x 1500
 • Niestandardowe formaty na zamówienie (mm): 1000 x 2000; 1500 x 2000; 1500 x 3000; 2000 x 3000
FA-O-1000 - płyta jest kompozytem włókien aramidowych oraz odpornych termicznie włókien mineralnych i napełniaczy związanych kauczukiem NBR. Płyta jest zbrojona siatką stalową. Zastosowanie: Płyta przeznaczona do wycinania uszczelek pracujących w środowisku oleju, benzyny, nafty i innych produktów petrochemicznych oraz alkoholi, pary wodnej i wody, w tym wody morskiej.
 • Maksymalne ciśnienie: 12MPa
 • Maksymalna temperatura chwilowa: 350oC
 • Temperatura pracy ciągłej: 250oC
 • Temperatura pracy z parą wodną: 200oC
 • Standardowe grubości (mm): 0,4 0,5 0,6 0,8 1,0 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0
 • Standardowe formaty (mm): 1000 x 1500 i 1500 x 1500
 • Niestandardowe formaty na zamówienie (mm): 1000 x 2000; 1500 x 2000; 1500 x 3000; 2000 x 3000
FA-CARBO-1000 - płyta jest kompozytem włókien aramidowych oraz odpornych termicznie włókien mineralnych i napełniaczy związanych kauczukiem NBR. Płyta jest zbrojona siatką stalową. Zastosowanie: Płyta przeznaczona do wycinania uszczelek pracujących przede wszystkim w środowisku pary wodnej o wysokich parametrach, ale także wody, gazów, zasad i węglowodorów.
 • Maksymalne ciśnienie: 12MPa
 • Maksymalna temperatura chwilowa: 400oC
 • Temperatura pracy z parą wodną: 250oC
 • Standardowe grubości (mm): 0,4 0,5 0,6 0,8 1,0 1,5 2,0 3,0 4,0 5,0
 • Standardowe formaty (mm): 1000 x 1500 i 1500 x 1500
 • Niestandardowe formaty na zamówienie (mm): 1000 x 2000; 1500 x 2000; 1500 x 3000; 2000 x 3000
GWM - płyta jest wielowarstwowym kompozytem złożonym z dwóch warstw grafitu ekspandowanego, wzmocnionego wkładką ze stali nierdzewnej w postaci perforowanej blachy o grubości 0,1 mm. Płyty POLONIT GWM są handlowym odpowiednikiem płyt występujących np. pod nazwami: RGS 3, Grafo 550P, Graflex GR, Sigraflex Uniwersal itp. Zastosowanie: Płyta przeznaczona do wycinania uszczelek pracujących w środowisku większości substancji chemicznych, z wyjątkiem silnie utleniających.
 • Maksymalne ciśnienie: 12MPa
 • Maksymalna temperatura chwilowa: 550oC
 • Temperatura pracy z parą wodną: 450oC
 • Standardowe grubości (mm): 1,0 1,5 2,0 3,0 4,0
 • Standardowe formaty (mm): 1000 x 1000 i 1500 x 1500
Uszczelki wycinane z płyt POLONIT GWM są szczególnie zalecane do uszczelniania przewodów parowych o wysokich parametrach, instalacji grzewczych z nośnikiem ciepła w postaci oleju, rurociągów transportujących substancje gorące do aparatury chemicznej, wzierników, pomp, armatury i innych połączeń szczelnych z ciśnieniem roboczym do 12 MPa i temperaturą do 550°C.

Zobacz też:

Gambia