Płyty uszczelkarskie Klinger w ofercie naszej firmy

Płyty uszczelkarskie Klinger to bezazbestowe płyty służące do wykonywania uszczelek płaskich. Klinger jest wiodącym producentem płyt na skalę światową.

Płyty uszczelkarskie Klinger zostały stworzone wiele lat temu, a ich parametry są na bardzo wysokim poziomie. Wysoki poziom jakości płyt zawdzięczamy wieloletnim badaniom oraz ogromnemu doświadczeniu zdobytemu w tym okresie, służącemu tworzeniu coraz to lepszych płyt uszczelkarskich a co za tym idzie uszczelek, które mogą być stosowane w jeszcze trudniejszych warunkach pracy.

Klinger płyty posiada w różnych rozmiarach, grubościach oraz rodzajach, ze względu na różne potrzeby klientów. Każda płyta jednak spełnia najwyższe standardy jakościowe w swoim zakresie. Z podstawowymi rodzajami płyt Klinger mogą Państwo się zapoznać poniżej, aby uzyskać ofertę cenową prosimy o wysłanie zapytania ofertowego.

Płyty Klinger służą do wykonywania uszczelek znormalizowanych to znaczy według normy, lub według wytycznych klienta według wymiaru lub  przedstawionego rysunku. Dodatkowo proponujemy płyty w formie nieprzetworzonej to jest w wymiarze produkcyjnym, płyty przeznaczone do obróbki samodzielnej.

Płyty Klinger jako wiodące na rynku światowym pod względem jakości zapewniają wysoki poziom produktu, który można zaobserwować podczas eksploatacji gotowych produktów. Jednorodny i równy poziom płyty w zachowaniu parametrów fizyko-chemicznych zapewnia wydłużony czas pracy uszczelek.

Dzięki temu, że uszczelki wykonane z płyty Klinger charakteryzują się wydłużonym czasem eksploatacji, instalacja w której są zastosowane nie wymaga tak częstych remontów, które mają na celu wymianę uszczelnień międzykołnierzowych. Ważnym warunkiem wydłużenia czasu eksploatacji jest odpowiedni dobór uszczelnienia to znaczy właściwy dobór płyty z której mają być wykonane uszczelki do parametrów w jakich ma pracować wykonana uszczelka.

Płyty Klinger jak i inni wiodący producenci płyt uszczelkarskich, posiada w swojej ofercie wiele rodzajów płyt zróżnicowanych pod względem wytrzymałości na parametry podstawowe takie jak ciśnienie i temperatura jak również nieco bardziej skomplikowane czyli medium. Komplikacje odnoszące się do medium są o tyle kłopotliwe, iż często do właściwego doboru potrzebne są szczegółowe informacje jak na przykład stężenie kwasów jakie znajdują się w instalacji.

W celu odpowiedniego doboru materiału uszczelkarskiego prosimy zapoznać się z podstawowymi płytami opisanymi na niniejszej stronie lub wysłać zapytanie z podaniem wszystkich niezbędnych parametrów to jest temperatura, ciśnienie, medium, miejsce pracy, wówczas samodzielnie dobierzemy materiał i przedstawimy ofertę.

KLINGER®Quantum wykiełkował z wizji opracowania bezazbestowego materiału uszczelniającego wzmocnionego włóknami, który zachowywałby się w wysokich temperaturach w podobnie bezproblemowy sposób jak dawniej KLINGERit, spełniając jednocześnie współczesne, dużo wyższe wymagania co do szczelności i ochrony środowiska. KLINGER®Quantum to wyjątkowy materiał uszczelniający o najwyższej elastyczności w wysokich temperaturach, produkowany z wysokiej jakości włókien i wypełniaczy. Oparty na odpornym na działanie wysokich temperatur HNBR jako czynniku łączącym. Nadaje się do stosowania w instalacjach wody, pary wodnej, olejów, gazów, paliw, alkoholi, roztworów soli, słabych kwasów organicznych i nieorganicznych, węglowodorów, środków smarnych i chłodzących. Wyjątkowe zachowanie KLINGER®Quantum widać wyraźnie w teście uginania według ISO 178, który pozwala na oszacowanie elastyczności materiału uszczelniającego. Po 600 godzinach w temperaturze 200°C KLINGER®Quantum wykazuje elastyczność 8 razy wyższą niż znane materiały uszczelniające wzmacniane włóknami! Odporność na parę. Dzięki swoim wyśmienitym właściwościom fizycznym utrzymywanym także w wysokich temperaturach materiał może być stosowany na parze wodnej o temperaturze do 340°C.
Asortyment płyt KLINGER®Quantum
Wymiary 1000 x 1500 mm, 2000 x 1500 mm
Grubość 0,8 mm, 1,0 mm, 1,5 mm, 2,0 mm, 3,0 mm
Tolerancje grubość ±10%, długość ±50 mm, szerokość ±50 mm
Firma KLINGER, dokładnie po upływie 110 lat od wynalezienia KLINGERitu wprowadza do sprzedaży materiał wielowarstwowy KLINGERtop-sil-ML1 charakteryzujący się wspaniałymi właściwościami fizycznymi, potwierdzając tym swoją wiodącą rolę na świecie w dziedzinie uszczelnień płaskich.
Właściwości materiału:
 • wydłużona żywotność przy zachowaniu dużej szczelności w wysokich temperaturach,
 • zachowanie dużej elastyczności w czasie eksploatacji,
 • odporność na starzenie,
 • małe deformacje,
 • zdolność d przenoszenia dużych obciążeń.
Budowa. Materiał składa sięz warstw, w których zastosowano różne elastomery. Warstwy zewnętrzne zawierają specjalne elastomery HNBR nie podlegające starzeniu w wysokiej temperaturze. Dzięki temu materiał w długim okresie eksploatacji pozostaje elastyczny i może przenosić zmienne obciążenia. Warstwy wewnętrzne zawierają standardowe elastomery NBR i gwarantują wysokąwytrzymałość i stabilnosc pod dużym obciążeniem. Odporność na parę. Dzieki swoim wyśmienietym włąściwościom fizycznym utrzymywanym także w wysokich temperaturach materiał może być stosowany na parze wodnej o temperaturze do 300°C.
Asortyment płyt KLINGERSIL
Wymiary 1000 x 1500 mm, 2000 x 1500 mm
Grubość 0,5 mm, 1,0 mm, 1,5 mm, 2,0 mm, 3,0 mm – inne grubości na zamówienie
Tolerancje grubość ±10%, długość ±50 mm, szerokość ±50 mm
Wzmocnienie siatką stalową Materiały C-4409, C-4509 zbrojone są siatką z blachy ciągnionej 1.1203. Materiał C-4408 zbrojony jest stalową siatką plecioną. Istnieją wersje zbrojone siatką ze stali nierdzewnej dopuszczone do stosowania w przemyśle spożywczym. Ich szerokość jest ograniczona do 1250 mm. Minimalna grubość wszystkich płyt zbrojonych wynosi 0,8 mm.
Materiał KLINGERtop-chem pozwala wykorzystać wszystkie zalety PTFE, eliminując jego wady. Dzięki temu poszerzono znacznie zakres jego stosowania. Gwarantuje bezpieczeństwo pracy urządzeń. KLINGERtop-chem-2000 jest obecnie najlepszym uszczelnieniem tego rodzaju na świecie. Znaczne płynięcie materiału, normalne dla uszczelek z PTFE, w przypadku KLINGERtop-chem-2000 wynosi tylko 1,6% (przy obciążeniu powierzchniowym 50 MPa i temperaturze 200°C). W celu ułatwienia doboru materiału dla każdego z nich sporządzono diagram P-T (ciśnienie-temperatura), na którym zaznaczone są pola decydujące o doborze.
Asortyment płyt KLINGERtop-chem
Wymiary top-chem-2000, top-chem-2005: 1400 x 1400 mm; top-chem-2003: 1300 x 1300 mm; top-chem-2006: 1300 x 1400 mm
Grubość 1,5 mm, 2,0 mm, 3,0 mm – inne grubości na zamówienie
Tolerancje grubość ±10%, długość ±50 mm, szerokość ±50 mm
Grafitowe płyty uszczelniające KLINGERgraphit Laminat wykonane są z najwyższych gatunkowo folii grafitowych. Składają się z warstw ekspandowanego grafitu przełożonego warstwami blachy gładkiej lub perforowanej. Zalety laminatów z grafitu ekspandowanego:
 • zachowują parametry techniczne także w wysokich temperaturach,
 • są odporne na temperaturę od -200°C do 450°C (w obojętnej atmosferze także na wyższą),
 • są niezawodnie szczelne przy gazach i cieczach,
 • mają znakomitą mikroszczelność,
 • są odporne chemicznie na prawie wszystkie czynniki,
 • są bardzo odporne na zmiany temperatury,
 • mają wysoką przewodność cieplną w całej płaszczyźnie,
 • są niegroźne dla zdrowia,
 • są łatwe do magazynowania,
 • nie przywierają do szkła i ceramiki.
Asortyment płyt KLINGERgraphit Laminat
KLINGERgraphit Płyty HL płyty z grafitu homogenicznego
KLINGERgraphit Folia SMB folia samoprzylepna
KLINGERgraphit Laminat SLS płyty zbrojone jedną lub kilkoma warstwami blachy gładkiej gr. 0,05 mm
KLINGERgraphit Laminat PSM płyty zbrojone jedną warstwą blachy spiczasto perforowanej gr. 0,10 mm
KLINGERgraphit Laminat PSE płyty jak PSM, ale z grafitu ekonomicznego o mniejszej czystości
KLINGERgraphit Laminat PDM płyty z grafitu wstępnie zagęszczonego zbrojone dwoma warstwami blachy spiczasto perforowanej gr. 0,10 mm
KLINGERgraphit Laminat SDS płyty z grafitu wstępnie zagęszczonego zbrojone dwoma warstwami blachy gładkiej o grubości 0,05 mm
Bezazbestowe płyty uszczelniające MAXIL są tańszą alternatywą dla wysokogatunkowych uszczelnień KLINGERSIL. Podane w katalogu wartości ciśnienia i temperatury należy traktować jako maksymalne wartości pod warunkiem, że nie występują jednocześnie. Na rzeczywiste zachowanie uszczelek mają wpływ: grubość uszczelki, rodzaj czynnika, typ kołnierzy i docisk powierzchniowy. Możliwość stosowania uszczelek na parze powinna podlegać oddzielnemu rozpatrzeniu. Funkcjonowanie uszczelki w połączeniu zależy od warunków jej zabudowy, na które nie ma wpływu producent materiału uszczelniającego. Producent gwarantuje utrzymanie wszystkich parametrów materiałów uszczelniających do momentu dostawy.
Asortyment płyt MAXIL
Wymiary 1000 x 1500 mm, 2000 x 1500 mm
Grubość 0.5 mm, 1.0 mm, 2.0 mm, 3.0 mm – inne grubości na zamówienie
Płyty grafitowe RivaTherm-Super są oryginalnym produktem firmy Kempchen. Grafit, z którego są wykonane, cechuje najwyższa czystość i jednorodność (może być stosowany w przemyśle nuklearnym). Dzięki opatentowanej technologii łączenia „bezklejowego” grafitu z blachą uszczelki wykonane z tego materiału mają wysoką trwałość.

Zobacz też: