Płyty uszczelkarskie, uszczelki Klinger

Płyty uszczelkarskie Klinger to bezazbestowe płyty służące do wykonywania uszczelek płaskich. Klinger jest uznanym producentem płyt na skalę światową.

Dostępne w naszej ofercie płyty uszczelkarskie Klinger zostały stworzone wiele lat temu, a ich parametry są na bardzo wysokim poziomie. Wysoki poziom jakości płyt zawdzięczamy wieloletnim badaniom zespołu naukowców i inżynierów oraz ogromnemu doświadczeniu zdobytemu w tym okresie, służącemu tworzeniu coraz to lepszych płyt uszczelkarskich a co za tym idzie uszczelek, które mogą być stosowane w jeszcze trudniejszych warunkach pracy.

Marka Klinger posiada płyty w różnych rozmiarach, grubościach oraz rodzajach, ze względu na różne potrzeby klientów. Każda płyta jednak spełnia najwyższe standardy jakościowe w swoim zakresie. Produkty są bardzo odporne na działanie wysokich ciśnień i temperatur przy pracy ciągłej. Z podstawowymi rodzajami płyt Klinger mogą Państwo się zapoznać poniżej, aby uzyskać ofertę cenową prosimy, o wysłanie zapytania ofertowego.

Doskonałej klasy płyty uszczelkarskie Klinger służą do wykonywania uszczelek znormalizowanych, to znaczy według normy, lub według wytycznych klienta według wymiaru, lub przedstawionego rysunku. Dodatkowo proponujemy płyty w formie nieprzetworzonej, to jest w wymiarze produkcyjnym, płyty przeznaczone do obróbki samodzielnej.

Uszczelniające płyty Klinger jako wiodące na rynku światowym pod względem jakości zapewniają wysoki poziom produktu, który można zaobserwować podczas eksploatacji gotowych produktów. Jednorodny i równy poziom płyty Klingersil C4300, C4400, C4430 czy C4500 w zachowaniu parametrów fizyko-chemicznych zapewnia wydłużony czas pracy uszczelek.

Dzięki temu, że uszczelki wykonane z płyty Klinger charakteryzują się wydłużonym czasem eksploatacji, instalacja, w której są zastosowane, nie wymaga tak częstych remontów, które mają na celu wymianę uszczelnień międzykołnierzowych. Ważnym warunkiem wydłużenia czasu eksploatacji jest odpowiedni dobór uszczelnienia, to znaczy właściwy dobór płyty uszczelkarskiej z której mają być wykonane uszczelki do parametrów, w jakich ma pracować wykonana uszczelka.

Nasz sklep oferuje wiele rodzajów płyt zróżnicowanych pod względem wytrzymałości na parametry podstawowe, takie jak ciśnienie i temperatura jak również nieco bardziej skomplikowane, czyli medium. Komplikacje odnoszące się do medium są o tyle kłopotliwe, że często do właściwego doboru potrzebne są szczegółowe informacje jak na przykład stężenie kwasów, jakie znajdują się w instalacji.

W celu odpowiedniego doboru materiału uszczelkarskiego prosimy zapoznać się z podstawowymi płytami Klingersil C4300, C4400, C4430 czy C4500 oraz pozostałymi modelami opisanymi na niniejszej stronie lub wysłać zapytanie z podaniem wszystkich niezbędnych parametrów to jest temperatura, ciśnienie, medium, miejsce pracy, wówczas samodzielnie dobierzemy materiał i przedstawimy ofertę na wybrane uszczelki Klinger.

Model KLINGER®Quantum wykiełkował z wizji opracowania bezazbestowego materiału uszczelniającego wzmocnionego włóknami, który zachowywałby się w wysokich temperaturach w podobnie bezproblemowy sposób jak dawniej KLINGERit, spełniając jednocześnie współczesne, dużo wyższe wymagania co do szczelności i ochrony środowiska.

Innowacyjny KLINGER®Quantum to wyjątkowy materiał uszczelniający o najwyższej elastyczności w wysokich temperaturach, produkowany z wysokiej jakości włókien i wypełniaczy. Oparty na odpornym na działanie wysokich temperatur HNBR jako czynniku łączącym. Nadaje się do stosowania w instalacjach wody, pary wodnej, olejów, gazów, paliw, alkoholi, roztworów soli, słabych kwasów organicznych i nieorganicznych, węglowodorów, środków smarnych i chłodzących.

Wyjątkowe zachowanie KLINGER®Quantum widać wyraźnie w teście uginania według ISO 178, który pozwala na oszacowanie elastyczności materiału uszczelniającego. Po 600 godzinach w temperaturze 200°C KLINGER®Quantum wykazuje elastyczność 8 razy wyższą niż znane materiały uszczelniające wzmacniane włóknami! Odporność na parę. Dzięki swoim wyśmienitym właściwościom fizycznym utrzymywanym także w wysokich temperaturach materiał może być stosowany na parze wodnej o temperaturze do 340°C.

[table caption="Asortyment płyt KLINGER®Quantum" colwidth="100|100" colalign="left|left"] , Wymiary,"1000 x 1500 mm, 2000 x 1500 mm" Grubość,"0,8 mm, 1,0 mm, 1,5 mm, 2,0 mm, 3,0 mm" Tolerancje,"grubość ±10%, długość ±50 mm, szerokość ±50 mm" [/table]

Firma KLINGER, dokładnie po upływie 110 lat od wynalezienia KLINGERitu wprowadza do sprzedaży materiał wielowarstwowy KLINGERtop-sil-ML1 charakteryzujący się wspaniałymi właściwościami fizycznymi, potwierdzając tym swoją wiodącą rolę na świecie w dziedzinie uszczelnień płaskich. Wieloletnie doświadczenie producenta pozwoliło stworzyć niezawodne produkty uszczelkarskie i płyty uszczelniające o doskonałych parametrach użytkowych.

Właściwości materiału:
 • wydłużona żywotność przy zachowaniu dużej szczelności w wysokich temperaturach,
 • zachowanie dużej elastyczności w czasie eksploatacji,
 • odporność na starzenie,
 • niska podatność na deformacje,
 • zdolność d przenoszenia dużych obciążeń.

Budowa

Materiał składa się z warstw, w których zastosowano różne elastomery. Warstwy zewnętrzne zawierają specjalne elastomery HNBR nie podlegające starzeniu w wysokiej temperaturze. Dzięki temu materiał w długim okresie eksploatacji pozostaje elastyczny i może przenosić zmienne obciążenia. Warstwy wewnętrzne zawierają standardowe elastomery NBR i gwarantują wysokąwytrzymałość i stabilnosc pod dużym obciążeniem.

Odporność na parę

Dzieki swoim wyśmienietym włąściwościom fizycznym utrzymywanym także w wysokich temperaturach materiał może być stosowany na parze wodnej o temperaturze do 300°C.

[table caption="Asortyment płyt KLINGERSIL" colwidth="100|100" colalign="left|left"] , Wymiary,"1000 x 1500 mm, 2000 x 1500 mm" Grubość,"0,5 mm, 1,0 mm, 1,5 mm, 2,0 mm, 3,0 mm – inne grubości na zamówienie" Tolerancje,"grubość ±10%, długość ±50 mm, szerokość ±50 mm" [/table]

Wzmocnienie siatką stalową

Materiały C-4409, C-4509 zbrojone są siatką z blachy ciągnionej 1.1203. Materiał C-4408 zbrojony jest stalową siatką plecioną. Istnieją wersje zbrojone siatką ze stali nierdzewnej dopuszczone do stosowania w przemyśle spożywczym. Ich szerokość jest ograniczona do 1250 mm. Minimalna grubość wszystkich płyt zbrojonych wynosi 0,8 mm.

Materiał KLINGERtop-chem pozwala wykorzystać wszystkie zalety PTFE, eliminując jego wady. Dzięki temu poszerzono znacznie zakres jego stosowania. Gwarantuje bezpieczeństwo pracy urządzeń. KLINGERtop-chem-2000 jest obecnie najlepszym uszczelnieniem tego rodzaju na świecie.

Znaczne płynięcie materiału, normalne dla uszczelek z PTFE, w przypadku KLINGERtop-chem-2000 wynosi tylko 1,6% (przy obciążeniu powierzchniowym 50 MPa i temperaturze 200°C). W celu ułatwienia doboru materiału dla każdego z nich sporządzono diagram P-T (ciśnienie-temperatura), na którym zaznaczone są pola decydujące o doborze.

Grafitowe płyty uszczelniające KLINGERgraphit Laminat wykonane są z najwyższych gatunkowo folii grafitowych. Składają się z warstw ekspandowanego grafitu przełożonego warstwami blachy gładkiej lub perforowanej. Zalety laminatów z grafitu ekspandowanego:

 • zachowują parametry techniczne także w wysokich temperaturach,
 • są odporne na temperaturę od -200°C do 450°C (w obojętnej atmosferze także na wyższą),
 • są niezawodnie szczelne przy gazach i cieczach,
 • mają znakomitą mikroszczelność,
 • są odporne chemicznie na prawie wszystkie czynniki,
 • są bardzo odporne na zmiany temperatury,
 • mają wysoką przewodność cieplną w całej płaszczyźnie,
 • są niegroźne dla zdrowia,
 • są łatwe do magazynowania,
 • nie przywierają do szkła i ceramiki.

Oferowane produkty uszczelkarskie Klinger charakteryzują się doskonałymi parametrami technicznymi. Innowacyjne rozwiązania technologiczne zastosowane w procesie produkcji sprawiają, że wyroby są dedykowane do pracy w ciężkich i wymagających warunkach.

Duża niezawodność i szczelność powodują, że uszczelki tej marki mogą być wykorzystywane w środowisku przemysłowym narażonym na działanie wysokich ciśnień i szerokiego zakresu temperatur. Są niepodatne na działanie szkodliwych substancji i związków chemicznych.

[table caption="Asortyment płyt KLINGERtop-chem" colwidth="100|100" colalign="left|left"] , Wymiary,"top-chem-2000, top-chem-2005: 1400 x 1400 mm; top-chem-2003: 1300 x 1300 mm; top-chem-2006: 1300 x 1400 mm" Grubość,"1,5 mm, 2,0 mm, 3,0 mm – inne grubości na zamówienie" Tolerancje,"grubość ±10%, długość ±50 mm, szerokość ±50 mm" [/table]
Grafitowe płyty uszczelniające KLINGERgraphit Laminat wykonane są z najwyższych gatunkowo folii grafitowych. Składają się z warstw ekspandowanego grafitu przełożonego warstwami blachy gładkiej lub perforowanej. Zalety laminatów z grafitu ekspandowanego:
 • zachowują parametry techniczne także w wysokich temperaturach,
 • są odporne na temperaturę od -200°C do 450°C (w obojętnej atmosferze także na wyższą),
 • są niezawodnie szczelne przy gazach i cieczach,
 • mają znakomitą mikroszczelność,
 • są odporne chemicznie na prawie wszystkie czynniki,
 • są bardzo odporne na zmiany temperatury,
 • mają wysoką przewodność cieplną w całej płaszczyźnie,
 • są niegroźne dla zdrowia,
 • są łatwe do magazynowania,
 • nie przywierają do szkła i ceramiki.
[table caption="Asortyment płyt KLINGERgraphit Laminat" colwidth="100|100" colalign="left|left"] , KLINGERgraphit Płyty HL,"płyty z grafitu homogenicznego" KLINGERgraphit Folia SMB,"folia samoprzylepna" KLINGERgraphit Laminat SLS,"płyty zbrojone jedną lub kilkoma warstwami blachy gładkiej gr. 0,05 mm" KLINGERgraphit Laminat PSM,"płyty zbrojone jedną warstwą blachy spiczasto perforowanej gr. 0,10 mm" KLINGERgraphit Laminat PSE,"płyty jak PSM, ale z grafitu ekonomicznego o mniejszej czystości" KLINGERgraphit Laminat PDM,"płyty z grafitu wstępnie zagęszczonego zbrojone dwoma warstwami blachy spiczasto perforowanej gr. 0,10 mm" KLINGERgraphit Laminat SDS,"płyty z grafitu wstępnie zagęszczonego zbrojone dwoma warstwami blachy gładkiej o grubości 0,05 mm" [/table]

Bezazbestowe płyty uszczelniające MAXIL są tańszą alternatywą dla wysokogatunkowych uszczelnień KLINGERSIL.

Podane w katalogu wartości ciśnienia i temperatury należy traktować jako maksymalne wartości pod warunkiem, że nie występują jednocześnie. Na rzeczywiste zachowanie uszczelek mają wpływ: grubość uszczelki, rodzaj czynnika, typ kołnierzy i docisk powierzchniowy.

Możliwość stosowania uszczelek na parze powinna podlegać oddzielnemu rozpatrzeniu. Funkcjonowanie uszczelki w połączeniu zależy od warunków jej zabudowy, na które nie ma wpływu producent materiału uszczelniającego. Producent gwarantuje utrzymanie wszystkich parametrów materiałów uszczelniających do momentu dostawy. Zapewniamy jednak fachowe doradztwo w wyborze kompatybilnych płyt uszczelkarskich.

[table caption="Asortyment płyt MAXIL" colwidth="100|100" colalign="left|left"] , Wymiary,"1000 x 1500 mm, 2000 x 1500 mm" Grubość,"0.5 mm, 1.0 mm, 2.0 mm, 3.0 mm – inne grubości na zamówienie" [/table]

Specjalistyczne płyty grafitowe RivaTherm-Super są oryginalnym produktem firmy Kempchen. Grafit, z którego są wykonane, cechuje najwyższa czystość i jednorodność (może być stosowany w przemyśle nuklearnym). Dzięki opatentowanej technologii łączenia „bezklejowego” grafitu z blachą uszczelki wykonane z tego materiału mają wysoką trwałość.

Wieloletnie doświadczenie w tworzeniu niezawodnych rozwiązań uszczelniających decyduje o tym, że produkty te są doskonałym wyborem wszędzie, gdzie pożądane jest stosowanie wyrobów niezawierających azbestu. Charakteryzują się bardzo wysoką odpornością na ściskanie i uszkodzenia mechaniczne, a także działanie olejów oraz smarów.

Solidna i trwała płyta uszczelkarska Klingersil C4300 wykonana jest z zaawansowanych technologicznie włókien aramidowych łączonych z wykorzystaniem NBR. Stanowi uniwersalne rozwiązanie znajdujące zastosowanie w środowisku przemysłowym.

Produkty są bardzo odporne na ściskanie oraz podwyższone ciśnienie. Są także niepodatne na działanie substancji olejowych, węglowodorów i agresywnych związków chemicznych. Doskonale sprawdzają się w gorącym i bardzo wilgotnym otoczeniu.

Uniwersalność i wszechstronność tych wyrobów sprawia, że są one szeroko wykorzystywane we wszelkiego rodzaju zakładach przemysłowych. Charakteryzują się również bardzo dobrą przepuszczalnością gazową oraz odpornością na korozję przy dużym stężeniu chlorków.

Niezawodna płyta uszczelkarska Klingersil C4400 stanowi produkt uszczelniający o wszechstronnym zastosowaniu w przemyśle. Zbudowana z użyciem włókien aramidowych, może być używana w zakresie wysokich ciśnień roboczych.

Wyroby są wykorzystywane w branży spożywczej i chemicznej, a także profesjonalnych instalacjach do dystrybucji wody pitnej. Są odporne na substancje oleiste, a także działa nie roztworów soli oraz kwasów i gazów. Cechują się niepodatnością na smary, alkohole i paliwa.

Specjalnie zaprojektowane uszczelki mogą być stosowane w kontakcie z żywnością i cieczami przeznaczonymi do spożycia przez ludzi i zwierzęta. Stanowią również dobre rozwiązanie dla zakładów przemysłowych zajmujących się produkcją wyrobów chemicznych.

Mieszanina wysokiej klasy włókien z tworzyw syntetycznych oraz szklanych połączonych materiałem NBR sprawia, że płyta Klingersil C4430 jest odporna na gorącą wodę w stanie ciekłym i gazowym. Może być wykorzystywana w środowisku narażonym na działanie olejów.

Doskonałe parametry techniczne powodują, że produkt może pozostawać w ciągłym kontakcie z węglowodorami, stanowiąc niezawodne uszczelnienie. Jest przystosowany do pracy w szerokim zakresie temperatur od -150 do +250°C oraz pod ciśnieniem rzędu 40 bar.

Wyróżniającym atutem tych rozwiązań jest ognioodporność zgodna z normą BS 5146. Spełniają one także wymogi WRC approval i są zalecane przez KTW. Charakteryzują się ściśliwością na poziomie 11% i powracalnością wynoszącą 50% wg ASTM F 36 A.

Zbudowana z użyciem najwyższej klasy trwałych i solidnych włókien węglowych uszczelniająca płyta Klingersil C4500 jest odporna na wysokie temperatury oraz parę wodną Wysokociśnieniowe rozwiązanie jest dedykowane do instalacji z czynnikami alkalicznymi.

Innowacyjne technologie zastosowane w produkcji uszczelnień sprawiają, że moga one być wykorzystywane przy wysokim ciśnieniu rzędu 7 MPa i temperaturze pracy ciągłej na poziomie 400°C. Mają wszelkie niezbędne atesty, takie jak DIN-DVGW, KTW, OVGW oraz Germanischer Lloyd.

Niezawierające azbestu produkty uszczelkarskie wytrzymują ściskanie o sile parcia 32 MPa w temperaturze 300°C przez 16 godzin. Jednocześnie są niepodatne na uszkodzenia mechaniczne i działanie korozji przy stężeniu chlorków wynoszącym nawet 150 ppm.

Zobacz też:

Gambia