Poliamid – płyty poliamidowe, wałki, tuleje

Poliamid jest jednym z podstawowych tworzyw konstrukcyjnych najczęściej sprzedawany jako:

 • płyty poliamidowe
 • wałki poliamidowe
 • tuleje poliamidowe

Płyty poliamidowe często służą do wykonywania różnego rodzaju formatek, podkładek, uszczelek i tym podobnych. Ze względu na różnorodność stosowania płyty poliamidowe również występują w różnych konfiguracjach z różnymi domieszkami podanymi poniżej.

Płyty poliamidowe występują w różnych formatach, podstawowe to 2000×1000 oraz 1000×1000, niejednokrotnie w celach logistycznych i jeżeli zastosowanie pozwala, płyty poliamidowe są przycinane na mniejsze formaty.

Jak już wcześniej było wspomniane wyroby poliamidowe występują nie tylko jako płyta, ale również w postaci wałków i tulei, które również znajdują zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Najczęściej wałki oraz tuleje występują o długości 1 metra. Można jednak wykonać tuleje, wałki poliamidowe o nietypowych średnicach z płyt poliamidowych, jedynym ograniczeniem wówczas są wymiary płyty poliamidowej oraz grubość płyty.

Po złożeniu zapytania ofertowego nasi specjaliści odpowiedzą Państwu jakie wymiary płyt, tulei, wałków są dostępne, lub podejmą się wyceny elementów wskazanych przez Państwa na podstawie przedstawionych rysunków ewentualnie podanych wymiarów.

Tworzywo poliamidowe w formie płyt i tulei występuje w różnym zagęszczeniu. Odpowiednia gęstość dobrana do zastosowania gwarantuje niezawodne działanie kształtek, tulejek, wałków zarówno dla celów statycznych jak i ruchowych.

Jest bardzo popularnym i szeroko stosowanym tworzywem konstrukcyjnym. Doskonale poddaje się obróbce mechanicznej, cechuje się dobrymi właściwościami mechanicznymi i jest przystępny cenowo. Stosowany jest w przemyśle jako materiał do produkcji części maszyn i urządzeń.

Właściwości:

 • wysoka wytrzymałość mechaniczna
 • wysoka sztywność oraz twardość
 • dobra skrawalność
 • wysoka zdolność do tłumienia drgań
 • wysoka odporność na ścieranie
 • wysoka wytrzymałość zmęczeniowa
 • materiał posiada atest PZH

UWAGA: Materiał cechuje wysoka chłonność wilgoci, co skutkuje niską stabilnością wymiarową w niektórych środowiskach.

Przykładowe zastosowania:

 • rolki transporterów
 • koła prowadzące
 • rolki napinaczy
 • koła pasowe i łańcuchowe
 • koła napędowe i bierne
 • tuleje dystansowe
 • elementy uszczelnień mechanicznych
 • blaty pod wykrojniki
Dodatek środka smarnego MoS2 (dwusiarczku molibdenu) powoduje polepszenie właściwości ślizgowych materiału oraz zmianę barwy tworzywa na czarną. W stosunku do bazowego PA6 zwiększa się tu odporność na ścieranie, podnosi sztywność i stabilność wymiarowa tworzywa.
Materiał ten swoimi unikalnymi właściwościami wychodzi daleko poza ograniczenia narzucone przez klasyczną fizykę Newtona i wkracza w fizykę kwantową. Technologia przetwórstwa tego materiału powoduje, iż technologicznie pozostawia on daleko w tyle grupy materiałów PA6, PA6.6 a także w wielu miejscach PA6.6 GF30 Materiał cechuje ciągła temperatur pracy dochodząca do +160oC, podniesiona odporność mechaniczna (4200 MPa) oraz ograniczona do minimum absorbcja płynów. Materiał posiada atesty dopuszczające go do bezpośredniego kontaktu z żywnością. Materiał stosowany jest jako alternatywa dla wielu tworzyw, gdzie istnieją pewne ograniczenia wynikające z ich naturalnych własności, tj . odpowiednia sztywność przy PTFE oraz pewne ograniczenia cenowe np. PEEK W porównaniu do PA6.6 GF30 materiał ten lepiej poddaje się wiórowej obróbce skrawaniem, nie trzeba tutaj używać diamentowych narzędzi skrawających.
Tworzywo o wyższej niż standardowy PA6 wytrzymałości mechanicznej, odporności cieplnej i chemicznej. Podwyższona sztywność materiału powoduje, że posiada on niższą zdolność do tłumienia drgań i udarność niż PA6.
Dodatek środka smarnego MoS2 (dwusiarczku molibdenu) powoduje polepszenie właściwości ślizgowych materiału oraz zmianę barwy tworzywa na czarną.
Materiał ten wypełniony jest w 30% swojej objętości włóknem szklanym. W stosunku do podstawowej odmiany PA6.6 materiał cechuje wyższa wytrzymałość mechaniczna, wyższa sztywność, wyższa odporność na pełzanie i lepsza stabilność wymiarowa. Materiał ten charakteryzuje również wyższa dopuszczalna temperatura pracy.
Materiał cen cechuje bardzo niski współczynnik tarcia w połączeniu z bardzo niskim współczynnikiem ścieralności. Tworzywo jest bardzo odporne na wysokie obciążenia mechaniczne i cechuje się brakiem zjawiska ''slip/stick'' . Materiał stosowany jest w bardzo obciążonych ruchomych częściach budowy maszyn i urządzeń.
Poliamid 4.6 cechuje bardzo wysoka odporność termiczna w długim okresie pracy, doskonałe właściwości ślizgowe, wysoka sztywność i sprawność mechaniczna. Jest to sztywny, w pełni transparentny materiał, który jest bardzo odporny na promieniowanie UV i naturalne warunki zewnętrzne. Akryl łatwo poddaje się obróbce wiórowej oraz klejeniu. PMMA występuje również w kilku kolorach, do podstawowych należą opal, czarny, niebieski, zielony, szary, czerwony.

Zobacz też:

płyty poliamidowepoliamid

Gambia