Wałki poliuretanowe, uszczelki z poliuretanu, formatki, profile – producent

W ofercie Gambii znajdują się produkty z kauczuku poliuretanowego otrzymywanego metodą poliaddycji.
Płyty i produkty formowane są poprzez odlewnie lub walcownie. Płyty i wyroby są wykonywane z uretanów estrowych bądź eterowych. Produkty są twarde o bardzo dużej wytrzymałości na rozciąganie i rozdzieranie.
Ponadto są odporne na ozon i promieniowanie jonizujące. Charakteryzują się doskonałą odpornością na przenikalność gazową, nie utleniają się. Wykazują średnią odporność na oleje, podobnie jak kauczuki chloroprenowe CR. Nie wytrzymują pary wodnej, kwasów i zasad.

Zastosowanie:

Wykonuje się płyty, krążki, pręty oraz koła zębate i wały przekładni zębatych. Można tymi wyrobami zastąpić wykonane np. koła zębate z wysokojakościowych gatunków stali, ponieważ zużywają się wolniej.

Z poliuretanu produkuje się na dużą skalę pianki poliuretanowe do mebli, siedzeń, gąbki a także produkcji odzieży.

Wszystko to mamy w ofercie firmy Gambia.