Szczeliwa

Szczeliwa stanowią jedną z podstawowych grup zaliczanych do produktów uszczelniających. Ze względu na ich szerokie zastosowanie występują one w wielu zestawieniach.

Szczeliwa dławnicowe

Szczeliwa dławnicowe wykorzystywane są do uszczelniania dławnic pomp, zaworów oraz armatury. W zależności od środowiska pracy dławnicy, osiąganych temperatur oraz wymogów bezpieczeństwa, oferowane są szczeliwa z przędzy grafitu ekspandowanego, politetrafluoroetylenu (PTFE) oraz aramidowe. Dostępne są również szczeliwa zbrojone inconelem przeznaczone do pracy w wysokich temperaturach. Wszystkie szczeliwa wykonane są w postaci sznurów o przekroju kwadratowym, charakteryzują się niskim współczynnikiem tarcia, dużą odpornością chemiczną oraz dobrym przewodnictwem ciepła. Ponadto są to materiały nie stwarzające zagrożenia dla ludzkiego zdrowia i środowiska, łatwe w użyciu i magazynowaniu oraz ekonomiczne.

Szczeliwo grafitowe

Wykonane są w formie sznurów o przekroju kwadratowym, z grafitu ekspandowanego o czystości 99% z dodatkiem włókien i inhibitorów korozji. W wersji wzmocnionej wykonywane jest z przędzy dodatkowo zbrojonej inconelem. Gęstość w zakresie 1-1,2 g/cm3. Szczeliwa te przeznaczone są do wykonywania uszczelnień ruchowych pomp, armatury i uszczelnień statycznych w zakresie temperatur do 600 oC, dla pary wodnej do 550 oC. Są to szczeliwa o niskim współczynniku tarcia, samosmarne, o dużej odporności chemicznej, bardzo dobrze przewodzące ciepło. Ponadto są lekkie i łatwe w formowaniu, zapewniają dużą wydajność przy wykonywaniu uszczelnień.

Szczeliwo PTFE

Produkowane jest z ekspandowanego politetrafluoroetylenu (PTFE) w formie sznurów o przekroju kwadratowym w wersji czystej i z dodatkiem grafitu jako substancji uszlachetniającej. Gęstość w zakresie 1,3-1 ,6 g/cm3. Przeznaczone jest do wykonywania uszczelnień dławnicowych pomp i zaworów w zakresie temperatur do 280 oC, również w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym. Charakteryzują się bardzo niskim współczynnikiem tarcia i dużą odpornością chemiczną. Ponadto elastyczne i miękkie szczeliwo z PTFE jest łatwe w użyciu i trwałe, jest sprawdzonym i bardzo popularnym materiałem uszczelniającym.

Montaż i eksploatacja

Szczegółowe informacje na temat doboru, montażu i użytkowania szczeliw dostępne są w osobnej instrukcji. polecamy ją szczególnie dla użytkowników, którzy wcześniej stosowali inne rodzaje materiałów uszczelniających. Szereg standardowych wymiarów z tabeli umożliwia wykonanie uszczelnień w pełnym zakresie od 4 mm do 28 mm. W celu osiągnięcia wymiarów pośrednich, należy wykorzystać elastyczność i możliwość łatwego formowania szczeliwa w niewielkich granicach +/- 10%. W tabeli podajemy również praktyczny przelicznik w celu określenia wymaganej ilości określonego typu i wymiaru szczeliwa.

Wymiary i przeliczniki dla szczeliw
Wymiary (mm) 4×4 5×5 6×6 8×8 10×10 12×12 15×15 18×18 22×22 25×25
Wymiary (cal) - 5/16 1/4 5/16 3/8 1/2 5/8 3/4 7/8 1
Przelicznik mb/kg GRAFIT 53 38 22 13 8.9 5.3 3.9 2.8 1.9 1.4
Przelicznik mb/kg PTFE 38 27 16 9.3 6.4 4 2.8 2 1.4 1
Tolerancja wymiarów -/+ mm 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.5 0.7 0.7 1 1

Inną grupą są szczeliwa/sznury termoizolacyjne, wykonane na bazie przędzy glinokrzemianowej oraz szklanej.

Sznury plecione z włókien ceramicznych o profilach kwadratowym, okrągłym lub prostokątnym przeznaczone do pracy w temperaturach do 1000°C. Sznury charakteryzują się niską gęstością, co gwarantuje ich wysoką wydajność i izolacyjność, wykonane są splotem kwadratowym oraz 2 i 3-pasmowym dla wyższych przekrojów co daje giętkość i odporność na wydmuchanie. Dodatkowo sznury/szczeliwa wykonane z przędzy glinokrzemianowej możena dodatkowo zbroić drucikiem inconelowym co zwiększa ich wytrzymałość termiczną.

Miękkie sznury/szczeliwa szklane o przekroju prostokątnym i kwadratowym od 4mm do 70mm. Sznury wykonane są ze specjalnej teksturyzowanej przędzy izolacyjnej, o splocie kwadratowym do wymiaru 10 mm oraz o splocie trójpasmowym i czteropasmowym dla większych przekrojów.

Sznury/szczeliwa o przekroju okrągłym wykonane z włókna szklanego o wysokiej elastyczności. Dzięki temu sznury te posiadają niższą gęstość, większą izolacyjność i o ponad 50% wyższą wydajność w procesie montażu.

Sznury/szczeliwa o przekroju okrągłym, splecione z grafitowanego włókna szklanego i dodatkowo zabezpieczone koszulką z siatki SS. Jest to materiał przeznaczony do izolacji w warunkach dynamicznych lub często używanych zamknięć, włazów, drzwi rewizyjnych gdzie standardowy sznur może ulec szybkiemu pokruszeniu i wydmuchaniu.