Taśmy szklane – tkaniny termoizolacyjne wysokotemperaturowe

Do podstawowych rodzajów taśm termoizolacyjnych możemy zaliczyć taśmy ceramiczne oraz taśmy szklane.

Taśmy szklane

Taśmy i tkaniny termoizolacyjne stosowane są jako izolacje cieplne do wszelkiego typu maszyn, urządzeń i instalacji, gdzie występuje kontakt z wysokimi temperaturami i gdzie chcemy ograniczyć przepływ ciepła. Szczególnie często stosuję się je jako ekrany cieplne, izolację w procesie wygrzewania konstrukcji spawanych, czy osłony węży lub kabli pracujących w pobliżu źródeł ciepła. Maksymalna temperatura pracy wyrobów szklanych 5500 C.

Taśmy szklane wykonuje się z przędzy szklanej wolnej lub zbrojonej drucikiem inconelowym, odpornej na bardzo wysoką temperaturę. W zależności od grubości używa się splotu jedno- lub wielowarstwowego.

Taśmy plecione z miękkiej, teksturowanej przędzy szklanej. Taśmy te, o szerokościach od 20 do 150 mm, mają bardzo szerokie zastosowanie i mogą być pokryte dodatkowo folią aluminiową, silikonem lub być wykonane w wersji samoprzylepnej, odporne na 550 oC. Taśmy szklane mogą być wykonane również w innych szerokościach i grubościach wskazanych przez Klienta na specjalne życzenie.

Taśmy szklane najczęściej są wykorzystywane :

  • w miejscach wymagających dużej odporności termicznej,
  • w miejscach gdzie występują środki chemiczne,
  • taśmy do uszczelniania włazów,
  • inne.

Wyroby z przędzy szklanej występują również w formie :

  • szklane sznury o przekroju kwadratowym,
  • szklane sznury o przekroju okrągłym,
  • mieszki/koszulki szklane,
  • taśmy szklane.
Parametry techniczne taśm szklanych
Parametr Wartość Wartość
Typ taśmy lub tkaniny szklanej wolna zbrojona
Surowiec przędza szklana przędza szklana
Maksymalna temperatura chwilowa w oC 650 700
Maksymalna temperatura pracy ciągłej w oC 550 550
Minimalna temperatura stosowania w oC -100 -100
Punkt topienia włókien szklanych w oC 1100 1100
Rodzaj zbrojenia taśmy brak drut inconelowy
Splot taśmy prosty, jednowarstwowy lub wielowarstwowy prosty, jednowarstwowy lub wielowarstwowy
Straty po prażeniu w % max 3 max 3
Kurczliwość taśmy w % (24h w 800oC) max 3 max 3
Gęstość taśmy w g/cm3 1-1.1 1-1.1
Kolor taśmy biały biały

Innym rodzajem taśm termoizolacyjnych są taśmy glinokrzemianowe.

Taśmy i tkaniny termoizolacyjne ceramiczne stosowane są jako izolacje cieplne do wszelkiego typu maszyn, urządzeń i instalacji, gdzie występuje kontakt z wysokimi temperaturami i gdzie chcemy ograniczyć przepływ ciepła. Szczególnie często stosuje się je jako ekrany cieplne, izolacje w procesie wygrzewania konstrukcji spawanych, czy osłony węży lub kabli pracujących w pobliżu źródeł ciepła.

Wykonuje się je z przędzy glinokrzemianowej wolnej lub zbrojonej drutem inconelowym, odpornej na bardzo wysoką temperaturę. W zależności od grubości używania się splotu jedno- lub wielowarstwowego. Taśmy lub tkaniny glinokrzemianowe bez zbrojenia inconelowego w temperaturach powyżej 5000 C tracą elastyczność.

Środki ostrożności i postępowanie z odpadami:

Podczas stosowania należy korzystać ze środków ochrony górnych dróg oddechowych, okularów ochronnych, rękawic ochronnych. Należy ograniczać powstawanie pyłu – jeżeli konieczne jest użycie narzędzi, zaleca się unikanie stosowania narzędzi z napędem elektrycznym. Poddawanie zużytych wyrobów obróbce mechanicznej (np. niszczeniu) również może powodować powstawanie pyłu stwarzającego ryzyko zdrowotne. W czasie przechowywania, transportu i usuwania odpadów należy stosować przykryte pojemniki lub worki plastikowe. Obróbka, zanieczyszczenie lub dodatki chemiczne do produktu mogą zmienić wymagania dotyczące usuwania. Opakowanie produktu może zawierać jego resztki, nie stosować ponownie.

Parametry techniczne taśm glinokrzemianowych
Parametr Wartość
Typ taśmy/tkaniny wolna zbrojona HT-1400 tkanina aluminizowana zbrojona
Surowiec przędza glinokrzemianowa przędza glinokrzemianowa + folia poliestrowa metalizowana
Maksymalna temperatura chwilowa w oC 800 1200 1400 1200
Maksymalna temperatura pracy ciągłej w oC 600 1100 1300 1100
Punkt topienia włókien w oC 1760 1760 1760 1760
Rodzaj zbrojenia brak drut inconelowy drut ze stali molibdenowej drut inconelowy
Splot prosty, jednowarstwowy lub wielowarstwowy prosty, jednowarstwowy
Straty po prażeniu w % max 15 max 15 max 15 max 15
Kurczliwość w % (24h w 800oC) max 3 max 3 max 3 max 3
Gęstość w g/cm3 0.6-0.8 0.6-0.8 0.6-0.8 0.6-0.8
Kolor biały lub niebieski biały biały lub niebieski

Taśmy dla grubości powyżej 20mm występują w formie zszywanej.

Zobacz też: