Taśmy szklane – tkaniny termoizolacyjne wysokotemperaturowe

Do podstawowych rodzajów taśm termoizolacyjnych możemy zaliczyć taśmy ceramiczne oraz taśmy szklane.

Taśmy szklane

Taśmy i tkaniny termoizolacyjne stosowane są jako izolacje cieplne do wszelkiego typu maszyn, urządzeń i instalacji, gdzie występuje kontakt z wysokimi temperaturami i gdzie chcemy ograniczyć przepływ ciepła. Szczególnie często stosuję się je jako ekrany cieplne, izolację w procesie wygrzewania konstrukcji spawanych, czy osłony węży lub kabli pracujących w pobliżu źródeł ciepła. Maksymalna temperatura pracy wyrobów szklanych 5500 C.

Taśmy szklane wykonuje się z przędzy szklanej wolnej lub zbrojonej drucikiem inconelowym, odpornej na bardzo wysoką temperaturę. W zależności od grubości używa się splotu jedno- lub wielowarstwowego.

Taśmy plecione z miękkiej, teksturowanej przędzy szklanej. Taśmy te, o szerokościach od 20 do 150 mm, mają bardzo szerokie zastosowanie i mogą być pokryte dodatkowo folią aluminiową, silikonem lub być wykonane w wersji samoprzylepnej, odporne na 550 oC. Taśmy szklane mogą być wykonane również w innych szerokościach i grubościach wskazanych przez Klienta na specjalne życzenie.

Taśmy szklane najczęściej są wykorzystywane :

  • w miejscach wymagających dużej odporności termicznej,
  • w miejscach gdzie występują środki chemiczne,
  • taśmy do uszczelniania włazów,
  • inne.

Wyroby z przędzy szklanej występują również w formie :

  • szklane sznury o przekroju kwadratowym,
  • szklane sznury o przekroju okrągłym,
  • mieszki/koszulki szklane,
  • taśmy szklane.

[table caption=”Parametry techniczne taśm szklanych” colalign=”left|left|left”]
Parametr,Wartość,Wartość
Typ taśmy lub tkaniny szklanej,wolna,zbrojona
Surowiec,przędza szklana,przędza szklana
Maksymalna temperatura chwilowa w oC,650,700
Maksymalna temperatura pracy ciągłej w oC,550,550
Minimalna temperatura stosowania w oC,-100,-100
Punkt topienia włókien szklanych w oC,1100,1100
Rodzaj zbrojenia taśmy,brak,drut inconelowy
Splot taśmy,”prosty, jednowarstwowy lub wielowarstwowy”,”prosty, jednowarstwowy lub wielowarstwowy”
Straty po prażeniu w %,max 3, max 3
Kurczliwość taśmy w % (24h w 800oC),max 3,max 3
Gęstość taśmy w g/cm3,1-1.1,1-1.1
Kolor taśmy,biały,biały
[/table]

Innym rodzajem taśm termoizolacyjnych są taśmy glinokrzemianowe.

Taśmy i tkaniny termoizolacyjne ceramiczne stosowane są jako izolacje cieplne do wszelkiego typu maszyn, urządzeń i instalacji, gdzie występuje kontakt z wysokimi temperaturami i gdzie chcemy ograniczyć przepływ ciepła. Szczególnie często stosuje się je jako ekrany cieplne, izolacje w procesie wygrzewania konstrukcji spawanych, czy osłony węży lub kabli pracujących w pobliżu źródeł ciepła.

Wykonuje się je z przędzy glinokrzemianowej wolnej lub zbrojonej drutem inconelowym, odpornej na bardzo wysoką temperaturę. W zależności od grubości używania się splotu jedno- lub wielowarstwowego. Taśmy lub tkaniny glinokrzemianowe bez zbrojenia inconelowego w temperaturach powyżej 5000 C tracą elastyczność.

Środki ostrożności i postępowanie z odpadami:

Podczas stosowania należy korzystać ze środków ochrony górnych dróg oddechowych, okularów ochronnych, rękawic ochronnych. Należy ograniczać powstawanie pyłu – jeżeli konieczne jest użycie narzędzi, zaleca się unikanie stosowania narzędzi z napędem elektrycznym. Poddawanie zużytych wyrobów obróbce mechanicznej (np. niszczeniu) również może powodować powstawanie pyłu stwarzającego ryzyko zdrowotne. W czasie przechowywania, transportu i usuwania odpadów należy stosować przykryte pojemniki lub worki plastikowe. Obróbka, zanieczyszczenie lub dodatki chemiczne do produktu mogą zmienić wymagania dotyczące usuwania. Opakowanie produktu może zawierać jego resztki, nie stosować ponownie.

[table caption=”Parametry techniczne taśm glinokrzemianowych” colalign=”left|left|left|left|left”]
Parametr,Wartość[attr colspan=”4″]
Typ taśmy/tkaniny,wolna,zbrojona,HT-1400,tkanina aluminizowana zbrojona
Surowiec,przędza glinokrzemianowa[attr colspan=”3″],przędza glinokrzemianowa + folia poliestrowa metalizowana
Maksymalna temperatura chwilowa w oC,800,1200,1400,1200
Maksymalna temperatura pracy ciągłej w oC,600,1100,1300,1100
Punkt topienia włókien w oC,1760,1760,1760,1760
Rodzaj zbrojenia,brak,drut inconelowy,drut ze stali molibdenowej,drut inconelowy
Splot,”prosty, jednowarstwowy lub wielowarstwowy”[attr colspan=”3″],”prosty, jednowarstwowy”
Straty po prażeniu w %,max 15,max 15,max 15,max 15
Kurczliwość w % (24h w 800oC),max 3,max 3,max 3,max 3
Gęstość w g/cm3,0.6-0.8,0.6-0.8,0.6-0.8,0.6-0.8,
Kolor,biały lub niebieski[attr colspan=”2″],biały,biały lub niebieski
[/table]

Taśmy dla grubości powyżej 20mm występują w formie zszywanej.

Zobacz też:

Gambia