PTFE – teflon

PTFE (teflon) jest dobrze znanym i często stosowanym tworzywem w Polsce. Szeroki zakres temperatur pracy, bardzo wysoka odporność chemiczna oraz wyjątkowo niski współczynnik tarcia powodują, że w wielu miejscach jest niezastąpionym materiałem.
PTFE (teflon) jest dobrze znanym i często stosowanym tworzywem w Polsce. Szeroki zakres temperatur pracy, bardzo wysoka odporność chemiczna oraz wyjątkowo niski współczynnik tarcia powodują, że w wielu miejscach jest niezastąpionym materiałem.

Właściwości:

 • szeroki zakres temperatur pracy (-260oC do +260oC)
 • bardzo wysoka odporność chemiczna - materiał odporny jest na większość znanych pierwiastków i związków chemicznych chemicznych
 • obojętność fizjologiczna – materiał posiada atest PZH
 • bardzo niski współczynnik tarcia (0,06-0,08)
 • bardzo dobre właściwości ślizgowe
 • dobre właściwości elektroizolacyjne
 • klasa palności – materiał niepalny

Przykładowe zastosowania:

 • uszczelki i uszczelnienia
 • armatura przemysłu chemicznego – elementy zaworów, złącza rurociągów, uszczelnienia, wykładziny, prowadnice
 • elementy ślizgowe – mało obciążone łożyska, ślizgi
 • izolatory

Uwaga: materiał cechuje niska sztywność, twardość i wytrzymałość mechaniczna.

Materiał ten modyfikowaną wersją standardowego PTFE, który został wypełniony włóknami szkła. Skład procentowy szkła jest różny i mieści się w przedziale 10-40% Tworzywo jest sztywniejsze od podstawowej odmiany, pogorszeniu ulegają odporność chemiczna i właściwości elektroizolacyjne. Materiał stosowany jako elementy zaworów, łożyska ślizgowe, elementy konstrukcyjne w przemyśle budowy maszyn.
Materiał ten modyfikowaną wersją standardowego PTFE, który został wypełniony grafitem. Skład procentowy dodatku grafitu mieści się w przedziale 15-30%. Tworzywo cechuje się ekstremalnie niskim współczynnikiem tarcia oraz wysoką odpornością na ścieranie. Typowym miejscem pracy dla PTFE + Grafit są wysokoobciążone łożyska ślizgowe.
Materiał ten modyfikowaną wersją standardowego PTFE, który został wypełniony metalem nieferrycznym – brązem. Skład procentowy brązu mieści się w przedziale 10-45%. Wypełnienie brązem powoduje znaczne podniesienie sztywności i twardosci PTFE. Polepszeniu ulega zdolność tworzywa do odprowadzenia ciepła. Materiał często stosowany na wysokoobciążone łożyska ślizgowe, które nie podlegają smarowaniu.
Materiał ten modyfikowaną wersją standardowego PTFE, który został wypełniony MoS2 . Skład procentowy dwusiarczku molibdenu mieści się w przedziale 20-40%. Tworzywo charakteryzuje się niskim statycznym współczynnikiem tarcia, dość wysoką odpornością na deformację. Materiał stosowany jako bandy prowadzące, elementy wymagające dobrych właściwości elektroizolacyjnych.

Zobacz też:

elementy z ptfe

Gambia