Uszczelki klingerytowe – Klingeryt – uszczelki szerokiego zastosowania

Uszczelki klingerytowe są potoczną nazwą uszczelek płaskich znajdujących wielostronne zastosowanie w sektorze rurociągów. W zależności od temperatury, nacisków i mediów dobiera się rodzaj klingerutu z którego mają być wycięte.

Zakres temperatur: Od -200 oC do+ 800 oC i ciśnieniu do 20 MPa.

Wymiary: wg EN-1514-1, DIN i ASME lub na żądany wymiar.

Proponujemy uszczelki klingerytowe, uszczelki te są wykonane z różnego rodzaju płyt uszczelkarskich. Uszczelki klingerytowe mają szerokie zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu, uszczelki mogą być wykonane z różnego rodzaju materiału oraz w różnej formie w zależności od miejsca zastosowania uszczelek np:

 • uszczelki z przeznaczeniem do kontaktu z żywnością,
 • uszczelki wykonane z materiału zbrojonego siatką,
 • uszczelki z dodatkowym okuciem wewnętrznym,
 • uszczelki z dodatkowym okuciem zewnętrznym,
 • uszczelki z dodatkowym okuciem wewnętrznym oraz zewnętrznym,
 • inne.

Oferujemy wykonanie uszczelek z każdego rodzaju płyt klingerytowych znajdujących się w naszej ofercie lub z materiału powierzonego przez Klienta.

Równolegle z nawą klingeryt występuje określenie klingerit dla płyt oraz uszczelek starego typu „it” (klingerit), ale nazwa klingeryt jest nazwą właściwą, natomiast klingerit również właściwa, ale odnosząca się do nieco innej grupy uszczelnień.

Inne nazwy uszczelek klingerytowych to uszczelki polonitowe i gambitowe, pochodzą od nazwy firm. Natomiast jak wcześniej było wspomniane klingerit oraz klingeryt odnoszą się rodzaju materiału ogólnie pojętego.

Uszczelki klingerytowe w dzisiejszych czasach stanowią jedną z podstawowych form uszczelnień kołnierzowych jest to spowodowane faktem, iż klingeryt stanowi w dzisiejszych czasach jeden z podstawowych materiałów uszczelniających.

Klingeryt może występować w różnych zestawieniach np:

 • klingeryt z domieszką grafitu,
 • klingeryt zbrojony,
 • klingeryt o składzie wzmacniającym odporność na poszczególne czynniki,
 • klingeryt z wzmocnieniami do pracy w wysokich ciśnieniach,
 • klingeryt z dopuszczeniem do żywności,
 • inne

Klingeryt występuje w różnych barwach oraz wielkościach, najczęściej z nadrukiem charakterystycznym dla poszczególnego producenta.

Zapraszamy do składania zapytań ofertowych, podejmujemy się doboru odpowiednich uszczelek klingerytowych przy podaniu parametrów pracy.

Podanie parametrów pracy wraz z miejscem pracy jest warunkiem niezbędnym dla uzyskania właściwego doboru rodzaju klingerytu z którego mają być wykonane uszczelki.

Podać należy :

 • medium jakie będzie działało na uszczelkę,
 • ciśnienie jakie musi wytrzymać uszczelka,
 • temperaturę maksymalną jaką musi wytrzymać uszczelka,
 • temperaturę minimalną jaką musi wytrzymać uszczelka,
 • miejsce/warunki pracy uszczelki.

Właściwe podanie parametrów pracy uszczelek jest o tyle istotne, iż przy błędnym doborze klingerytu, spowodowanym błędnymi danymi może skutkować:

 • rozerwaniem uszczelki przy niewłaściwym dobrze do panującego ciśnienia,
 • niewłaściwej/nadmiernej degradacji uszczelki przy niewłaściwym doborze względem medium,
 • rozpuszczeniem/spękaniem uszczelki przy niewłaściwym doborze względem temperatury,
 • wydmuchanie uszczelki.

Montaż uszczelek również wymaga umiejętności polegających na odpowiednim ułożeniu oraz stosowaniu właściwych nacisków montażowych podawanych dla płyt przez producenta.

Wszystkie powyższe informacje mają na celu zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo pracy w obrębie rurociągów, instalacji wymagających zastosowania uszczelek klingerytowych. Nieodpowiedni dobór oraz montaż uszczelek w ekstremalnych sytuacjach może skutkować nieszczelnościami będącymi przyczyną wycieków pary pod dużym ciśnieniem, chemikaliów, wybuchów, które mogą stanowić realne zagrożenia dla życia i zdrowia człowieka.

Zobacz też:

uszczelki klingerytoweuszczelki klingerytoweuszczelki klingerytowe