Płyty uszczelkarskie Gambit

AF-Oil, AF-153, AF-300, AF-400, AF-1000

Bezazbestowe płyty uszczelkarskie firmy Gambit są to nowoczesne materiały uszczelkarskie przeznaczone do wykonywania uszczelnień technicznych, płyty uszczelkarskie serii Gambit AF charakteryzują się szerokim zakresem ciśnień oraz temperatur. Dodatkowym atutem jest fakt, iż płyty są przeznaczone do kontaktu z wieloma różnymi mediami technicznymi.

Płyty uszczelkarskie są kompozytem najwyższej jakości włókien aramidowych, specjalnie komponowanych włókien i wypełniaczy niorganicznych, a także odpowiednich dla złożonych warunków pracy elastomerów. Płyty uszczelkarskie Gambit są wykonywane w warunkach wysoko wyspecjalizowanych na najnowszych urządzeniach produkcyjnych.

System kontroli jakości potwierdzony certyfikatem ISO-9001 zapewnia stabilne i utrzymane na najwyższym poziomie parametry techniczne płyt uszczelkarskich. Dzięki temu produkty takie jak płyta Gambit AF 400 i 300 oraz AF-1000, AF-153 i AF-Oil są rozwiązaniami o wieloletniej trwałości i odporności na uszkodzenia.

Płyty Gambit są płytami, których parametry techniczne spełniają wymagania dla większości zastosowań. Wówczas gdy płyty Gambit AF nie mogą być zastosowane ze względu na szczególnie trudne warunki pracy, można zastosować płyty uszczelkarskie typu:

  • płyty na bazie grafitu ekspandowanego,
  • płyty na bazie wermikulitu ekspandowanego,
  • płyty PTFE.

Płyty Gambit bazują na wieloletnim doświadczeniu firmy Gambit w zakresie produkcji i ich stosowaniu. Znajdziesz u nas również wyroby takie jak profesjonalna uszczelka AF-OIL charakteryzująca się doskonałą olejoodpornością.

Trzeba pamiętać, iż przy doborze płyt uszczelkarskich ważna jest dokładna znajomość warunków pracy w jakich mają funkcjonować uszczelki. Produkowane przez Gambit płyty uszczelniające to produkty o wszechstronnym zastosowaniu, jednakże niewłaściwy dobór płyty może skutkować wieloma następstwami o większym lub mniejszym znaczeniu po uszczerbek na zdrowiu włącznie. Dlatego warto skorzystać z fachowego doradztwa naszych specjalistów. Zapewniamy profesjonalne wsparcie w wyborze.

Proponując Państwu płyty firmy Gambit oferujemy odpowiedni dobór materiału uszczelkarskiego do potrzeb ewentualnie wykonanie uszczelek z płyty Gambit wskazaną przez Państwa. Przy doborze płyty Gambit prosimy o podanie temperatury, ciśnienia, medium oraz miejsca pracy uszczelki Gambit AF-OIL.

płyta Gambit AF-OIL Olejoodporna płyta uszczelkarska, zalecana jest dla wysokich temperatur i ciśnień. Przeznaczona do stosowania w połączeniach poddozorowych. Polecana do wody, pary wodnej, paliw, olejów, roztworów soli, gazu ziemnego, propanu-butanu.
płyta Gambit AF-MF Wysokoparametrowa, olejoodporna płyta uszczelkarska. Dzięki zawartości biorozpuszczalnych włókien mineralnych wykazuje zwiększoną odporność termiczną szczególnie dla pracy w parze. Polecana przede wszystkim do wody, pary wodnej, nafty, paliw, olejów.
Karta techniczna produktu
płyta Gambit Magnum Płyta uszczelkarska GAMBIT MAGNUM jest kompozytem specjalnie dobranych unikalnych włókien, wypełniaczy oraz kauczuku. Wysokowydajne włókna aramidowe, mineralne wraz z zastosowanymi nanowypełniaczami i wyjątkową kompozycją kauczuku, który tworzy fazę nieciągłą, a także specyfi czny sposób sieciowania nadają całej strukturze odmienny charakter od standardowych płyt włóknisto – elastomerowych. Uszczelnienia wykonane z tej płyty zachowują większą elastyczność w podwyższonych temperaturach oraz zwiększoną odporność na media od standardowych płyt uszczelkarskich dzięki czemu ich żywotność jest znacznie dłuższa.
Karta techniczna produktu
płyta Gambit AF-1000 Płyta uszczelkarska stosowana w wysokotemperaturowych połączeniach kołnierzowych, przy dużych skokach ciśnienia i prędkościach przepływu medium w instalacjach. Charakteryzuje się wysoką odpornością mechaniczną. Znajduje zastosowanie w motoryzacji. Nie jest zalecana do pracy w kwasach i alkaliach. Dla pracy w parze należy zwrócić uwagę na odpowiednie zaciski montażowe. Odporna na wodę, parę wodną, naftę, benzynę paliwa i oleje.
Karta techniczna produktu
płyta Gambit AF-400 Wysokoparametrowa płyta wykonana z najwyższej jakości surowców. Charakteryzuje się wysoką niezawodnością i szerokim spektrum zastosowań. Przeznaczona do stosowania w połączeniach poddozorowych oraz w instalacjach przy przesyle gazu ziemnego. Odporna między innymi na wodę, parę wodną, paliwa, oleje, roztwory soli.
Karta techniczna produktu
płyta Gambit AF-200 Wysokoparametrowa płyta uczelkarska, zawierająca specjalną kombinację włókien aramidowych i grafitu. Płyta charakteryzuje się dużą elastycznością. Polecana do stosowania w parze wodnej. Odporna m.in. na wodę, paliwa, oleje.
Karta techniczna produktu
płyta Gambit AF-U Płyta przeznaczona do uszczelniania w zakresie średnich ciśnień i temperatur. Odporna między innymi na wodę, parę wodną, paliwa i oleje.
Karta techniczna produktu
płyta Gambit AF-300 Elastyczna płyta, łatwo dostosowująca się do krzywizn i nierówności kołnierza. Szczególnie polecana do instalacji wodnych i parowych, zarówno w ciepłownictwie, energetyce jak i gospodarce komunalnej. Płyta odporna jest na płyny hamulcowe i chłodzące, przez co polecana jest także do motoryzacji.
Karta techniczna produktu
płyta Gambit AF-200 Uniwersalna olejoodporna płyta przeznaczona jest do większości mediów w zakresie średnich ciśnień i temperatur. Ekologiczny typ płyty wolny od N-nitrozoamin.
Karta techniczna produktu
płyta Gambit AF-202 Popularna płyta przeznaczona do uszczelniania w zakresie niskich temperatur i ciśnień. Szczególnie polecana do instalacji oleju opałowego.
Karta techniczna produktu
płyta Gambit AF-153 Niskoparametrowa płyta zalecana głównie do instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych.
Karta techniczna produktu
Płyta Gambit AF-CHEMACID Płyta o zwiększonej odporności na działanie kwasów. Polecana głównie do przemysłu chemicznego.
Karta techniczna produktu
płyta Gambit AF-PAROGAMBIT Wysokosprawna płyta, zalecana głównie do instalacji z parą wodną.
Karta techniczna produktu
płyta Gambit AF-GAMBITGRAF LUX Płyta uszczelkarska do zastosowań w wysokich temperaturach i ciśnieniach. Zalecana dla pary wodnej, węglowodorów oraz większości związków chemicznych z wyjątkiem silnych utleniaczy. Odporna na cykle mechaniczne i termiczne oraz skoki temperatur.
Karta techniczna produktu
płyta gambit af cd Wyprodukowana na bazie włókien naturalnych płyta zalecana głównie do instalacji grzewczych, wodociągowych, zarówno wody cieplej, jak i zimnej, w instalacjach kanalizacyjnych oraz w obiegach wód przemysłowych. Nie zaleca się jednoczesnego stosowania maksymalnej temperatury i ciśnienia.
Karta techniczna produktu
płyta gambit af soft Elastyczna płyta do zastosowań w instalacjach niskoparametrowych. Polecana szczególnie do instalacji grzewczych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Zachowuje szczelność już przy niskich zaciskach montażowych. Nie zaleca się jednoczesnego stosowania maksymalnej temperatury i ciśnienia.
Karta techniczna produktu
płyta Gambit AF-GL Specjalnie dobrane składniki oraz struktura płyty AF-GL® zapewnia wysoką szczelność połączeń, a także odporność na szereg mediów w tym parę wodną, wodę, paliwa, oleje, roztwory soli, słabych kwasów i zasad. Dzięki zastosowaniu unikalnej kompozycji włókien oraz wypełniaczy uszczelnienia wykonane z tego materiału charakteryzują się zwiększoną odporność na pracę w parze.
Karta techniczna produktu

Dobierając dla danego węzła uszczelniającego materiał na uszczelkę, należy uwzględnić wiele elementów. Najważniejsze z nich to temperatura i ciśnienie pracy, rodzaj uszczelnianego medium oraz konstrukcja złącza. Występują również inne czynniki mające wpływ na skuteczność uszczelnienia, jak na przykład cykliczność pracy, drgania mechaniczne, staranność montażu lub stan techniczny kołnierzy. Przywołane w niniejszym katalogu dane oraz wykresy T-p pozwalają dobrać płytę uszczelkarską, która najlepiej spełni wymagania odnośnie istniejących w danym złączu warunków pracy. Uwzględnić należy fakt, że punkt pracy powinien się znaleźć w odpowiednim obszarze wykresu. Nie oznacza to jednak, że w niektórych przypadkach uszczelnienie nie może skutecznie pracować w parametrach spoza wykresu, jednak wówczas należy skonsultować się z technologiem lub przeprowadzić próbę eksploatacyjną.

Aby jednak uszczelnienie mogło długo i stabilnie pracować, niezbędne jest spełnienie pewnych wymogów dotyczących kołnierzy, śrub i sposobu montażu. Kluczowym warunkiem jest zapewnienie równoległości i płaskości współpracujących kołnierzy. Tylko w tym przypadku możliwe jest uzyskanie na całej powierzchni uszczelnianej zacisków montażowych większych od wymaganych procedurami obliczeniowymi, a jednocześnie nieprzekraczających naprężeń niszczących uszczelkę w warunkach roboczych. W praktyce jednak w wielu miejscach w warunkach montażu używanie kluczy dynamometrycznych nie jest możliwe. W tym przypadku zalecamy wywarcie takiego zacisku między kołnierzami, aby uszczelka została ściśnięta o 8-10% swojej pierwotnej grubości. Zacisk taki jest wystarczający w większości przypadków do doszczelnienia złącza, nie powodując jednocześnie uszkodzenia struktury uszczelki. W tym samym celu zaleca się stosowanie na całym złączu jednakowych śrub w dobrym stanie technicznym i powleczonych dobrym smarem. Materiał, z którego wykonane są płyty uszczelkarsskie, to kompozyt złożony ze składników organicznych i nieorganicznych. Może on prawidłowo i skutecznie pracować w temperaturach nieosiągalnych dla niektórych z jego składników. Należy jednak zdawać sobie sprawę ze specyfiki materiału, jego mocnych i słabych stron. Wszystkie uszczelki z płyt aramidowo-kauczukowych twardnieją w temperaturach powyżej 200°C. Dobre płyty, a takimi są płyty GAMBIT, nawet w takim stanie zachowują sprężystość wystarczającą do skompensowania ruchów cieplnych kołnierzy w zalecanych w niniejszym katalogu zakresach temperatur. Jest to podstawowy warunek zachowania szczelności uszczelnienia, zwłaszcza w przypadku węzłów poddanych cyklom cieplnym. Innym zagrożeniem dla płyt aramidowo-kauczukowych w temperaturze ponad 380°C jest zjawisko utleniania (oksydacji). W jego wyniku wypala się spajający płytę elastomer. Aby zapobiec temu zjawisku, niezbędne jest odizolowanie elastomerowego komponentu od chemicznego wpływu zarówno medium uszczelnianego, jak i tlenu z otoczenia. Cel ten osiąga się najczęściej dwoma sposobami. Pierwszym z nich jest odpowiednia konstrukcja kołnierza, np. wpust-wypust czy występ-rowek. Drugą jest saterowanie (zabezpieczenie krawędzi uszczelki metalem). Saterunek ten musi być tak wykonany, by zabezpieczył materiał kompozytowy przed dostępem czynnika, a jednocześnie umożliwił całości reagowanie na ruchy cieplne i drgania złącza kołnierzowego. Saterunek spełnia wówczas kilka funkcji: wzmacnia uszczelkę mechanicznie, zabezpiecza przed dyfuzją medium uszczelnianego na wskroś poprzez materiał uszczelki oraz przede wszystkim zabezpiecza materiał kompozytowy uszczelki przed negatywnym wpływem chemicznym medium uszczelnianego oraz otoczenia. Prawidłowo skonstruowane złącze kołnierzowe z odpowiednio dobraną uszczelką zamontowaną we właściwy sposób może zachowywać szczelność przez długi okres eksploatacji. Niedopuszczalne jest jednak powtórne stosowanie raz zdemontowanych uszczelek.

Lp. Medium chemiczne GAMBIT AF-1000 GAMBIT AF-400 GAMBIT AF-200G GAMBIT AF-OIL GAMBIT AF-300 GAMBIT AF-U GAMBIT AF-200 UNIVERSAL GABMIT AF-CD GAMBIT AF-202 GAMBIT AF-153 GAMBIT SOFT GAMBIT AF-CHEMACID PARO - GAMBIT
1. Aceton
2. Alkohol etylowy
3. Alkohol metylowy
4. Amoniak
5. Anilina
6. Benzen
7. Benzyna
8. Chlor (mokry)
9. Chlor (suchy)
10. Chloroform
11. Cykloheksanon
12. Etan
13. Fenol
14. Freon 11 i 12
15. Freon 22
16. Glikol etylowy
17. Kwas azotowy 20%
18. Kwas azotowy 40%
19. Kwas fosforowy
20. Kwas mrówkowy
21. Kwas octowy
22. Kwas siarkowy 20%
23. Kwas siarkowy dymiący
24. Kwas siarkowy 65%
25. Kwas solny 20%
26. Kwas solny 36%
27. Mydło
28. Nadmanganian potasu
29. Nafta
30. Octan etylowy
31. Olej hydr. (mineralny)
32. Olej hydr. (estry fosf.)
33. Olej silnikowy
34. Powietrze
35. Trójchloroetylen
36. Woda
37. Woda morska
38. Wodorotlenek amonu
39. Wodorotlenek potasu
40. Wodorotlenek sodu
41. Wodorotlenek wapnia

- płyta zalecana - przed zastosowaniem przeprowadzić próbę w warunkach eksploatacji - nie stosować

Zobacz też:

płyta gambitpłyta gambitpłyta gambitpłyta gambit

Gambia